Služby

Servisná činnosť Brady je služba pre zákazníkov spoločnosti Brady, ktorí chcú zaistiť bezproblémový chod ich termotransférových tlačiarní Brady a obslužného sofwaru.

 

Servisné kontrakty Brady pre tlačiarne Easy Plus

Voľbou servisného kontraktu Brady získate široké spektrum služieb, ktoré Vašej spoločnosti prinesú istotu dlhodobého bezproblémového fungovania Vášho zariadenia. V mnohých prevádzkach je tlačiareň kritickým prvkom, pričom jej nefunkčnosť môže spôsobiť výrazné problémy pre celý závod.

Servisný kontrakt Brady je služba určená pre nové tlačiarne a programy Brady a poskytuje tieto činnosti:

 • Prístup k Brady technickej podpore cez telefón a e-mail (určené pre hardwarové otázky a problémy s konfiguráciou)
 • Normohodiny pre opravu
 • Všetky nové diely v cene, okrem tlačovej hlavy
 • Vrátenie opraveného zariadenia na naše náklady
 • Jedna preventívna profylaktická kontrola ročne v Brady, s.r.o.
 • Požičanie náhradného zariadenia zodpovedajúcej kategórie počas doby opravy

Servisné kontrakty Brady pre software Easysoft

Služba Easysoft je doplnok služby Easy Plus a rozšiřuje službu servisného zaistenia o sofware Brady. Služba Easysoft obsahuje tieto činnosti:

 • Prístup k Brady technickej podpore cez telefón a e-mail – určené pre softwarové otázky s programom
 • Bezplatný prístup k všetkým aktualizáciam programu
 • Bezplatný prístup k novým verziám programu
 • Easysoft môže byť uzatvorený len s Easy Plus

Inštalácia a zaškolenie obsluhy

Vďaka službe Inštalácia a zaškolenie obsluhy máte vždy istotu, že Vaše nové zariadenie  bude správne nainštalované a zapojené, obsluha preškolená a Vaše nové zariadenie Brady bude ihneď pripravené k použitiu.

Základný rozsah služby inštalácie a zaškolenie obsahuje:

 • inštaláciu zvoleného typu programu (LabelMark™, BradySoft™, CodeSoft®, MarkWare™)
 • zapojenie tlačiarne, nastavenie tlačového portu, inštalácia ovládačov
 • Kompletné zavedenie systému do prevádzky
 • základné zaškolenie obsluhy pre prácu so zvoleným programom (výber materiálu, základné úkony, tlač)
 • inštrukcie o výmene spotrebného materiálu
 • inštrukcie o základných funkciách tlačiarne
 • inštrukcie o základnej údržbe tlačiarne