Visacie zámky

Zámky s nezameniteľnými kľúčmi – „Keyed Different“Visacie zamky brady

Zámky Brady sú bežne dodávané s nezameniteľným kľúčom. To znamená, že kľúč, ktorý patrí k jednému zámku, by nemal odomknúť iný zámok. V zámkoch Brady sa používajú 5 alebo 6 kolíkové cylindrické vložky, ktoré zaručujú zvýšenú bezpečnosť a ochranu. Presné strojové spracovanie cylindrických vložiek a kľúčov podlieha prísnym normám, čo umožňuje vyrobiť veľké množstvo jedinečných kľúčov a zámkov, pri ktorých je vysoko nepravdepodobné otvorenie zámku s kľúčom, ktorý patrí k inému zámku. Pre zaistenie rôznosti zámkov je možné prekontrolovať a následne uistiť, že každý uzamykací systém zámkov Brady sa odlišuje od iných (pre viac informácii kontaktujte prosím Vášho Brady distribútora).

 

Zámky s rovnakými kľúčmi – „Keyed Alike“

Tieto zámky je možné odomknúť rovnakým kľúčom. Táto možnosť je vhodná pri obsluhe viacerých zámkov jedným zamestnancom.

 

Zámky odomykateľné hlavným kľúčom – „Master Key“

Hlavný kľúč umožňuje odomknutie zámkov s rôznymi (nezameniteľnými) kľúčmi. To umožňuje vedúcim pracovníkom odstrániť zámok v prípade hroziaceho nebezpečenstva. Hlavné kľúče by mali byť uchovávané na bezpečnom mieste, ktoré je prístupné iba vedeniu.

 

Zámky odomykateľné generálnym kľúčom – „Grand Master Key“

Tento systém je vhodné použiť pre určité tímy, kde každý tím má svoj hlavný kľúč pre svoje zámky, ale v prípade potreby je možné otvoriť zámky jedným generálnym kľúčom.

 

Na stiahnutie

StáhnoutPrehľad produktov vysiacich zámkov