Lockout/Tagout

Každý rok dôjde v EÚ k zraneniu alebo úmrtiu tisícov pracovníkov pri údržbárskych alebo servisných prácach na technologickom vybavení firiem. Veľké množstvo týchto úrazov súvisí s nekontrolovaným a náhlym prísunom energie. Systém LOTO (Lockou/Tagout) predstavuje moderné preventívne riešenie na elimináciu nežiadúcich situácií pri servisných prácach.

Lockout Tagout

Čo je to Lockout/Tagout

V Európskej únii sa každý rok zrania alebo usmrtia tisícky pracovníkov pri opravách alebo údržbách priemyselného vybavenia alebo strojov. Veľké množstvo týchto úrazov je spôsobené nekontrolovaným prísunom energie, a to aj napriek tomu, že v Európe existujú opatrenia žiadajúce vypnutie a zamknutie všetkých energetických zdrojov pri opravách priemyselných strojov.
 

Mechanicke_rizika

Uzávery pre mechanické riziká

 

Elektricke rizika

Uzávery pre elektrické riziká

 

Zamky Brady

Visacie zámky Brady

 

Prislusenstvo

Príslušenstvo

 

Spony a petlice

Spony a petlice

 

Visacky

Visačky

 

Visačky Brady sú vyrobené z odolného PVC materiálu, pre zavesenie na uzáver sú v prevedení s dierkou.

Skoliaci materiál

Školiaci materiál