Software

Špecialozované programové balíky pre design a tvorbu etikiet a štítkov sú nevyhnutnou súčasťou kompletných identifikačných riešení. Programy LabelMark™ a CodeSoft® sú určené pre jednoduchú tvorbu etikiet, zatiaľ čo MarkWare™ pre prípravu predlôh grafických tabuliek, značiek a potrubných štítkov

 

LabelMark™ LabelMark™

Software LabelMark™ je program na prípravu, tvorbu a tlač štítkov Brady, špeciálne vytvorený s ohľadom na potreby v priemyselnom značení.

Umožňuje vkladanie grafiky, loga firmy alebo čiarových kódov, rovnako ako rozsiahle možnosti serializácie štítkov, importu dát z databázy (xls, txt,…) rámovanie alebo prípravu šablón pre ďalšie použitie. Uživateľské rozhranie a funkcie podobné bežných kancelárskym programom zaisťuje jednoduché používanie aj pre menej skúsených užívateľov. Tvorba efektívneho výrobného štítku s logom Vašej spoločnosti a tlač takého štítka vo chvíli aktuálnej spotreby je potom otázkou niekoľkých minút.

Program LabelMark™ je určený pre všetky tlačiarne Brady.

 

CodeSoft™ CodeSoft™

Tento program je špeciálne vytvorený na identifikáciu výrobkov a aplikáciu spätnej sledovateľnosti v priemyselných oblastiach.

Software umožňuje, aby firemné dáta boli bez ohľadu na ich objem importované a potlačené na štítok v rôznych formátoch, vrátane dvojrozmerných čiarových kódov. Pretože pri tvorbe softwaru boli brané v úvahu potreby užívateľa, je software CodeSoft™ logickým riešením pre tvorbu vnútropodnikových štítkov, ktoré je možné behom niekoľkých minút vytlačiť na špecializovanej sérii Brady termotransférových tlačiarní, a to ako v stolnom prevedení, tak v prevedení pre prevádzku. Sofware môže byť integrovaný do systému LIMS, ktorý je určený pre laboratóriá.

 

MarkWare™ MarkWare™

MarkWare™ je sprievodné programové vybavenie, ktoré sa využíva spoločne so zariadením Brady na tvorbu značení. Ide o výkonný a vysoko účinný nástroj na realizáciu značenia v priemysle, ale i v administratíve, či logistike.

Obsahuje viac než 1000 symbolov, piktogramov a šablón, čím poskytuje užívateľom podporu v každej etape tvorby tabuliek a štítkov. Priamo z Vašeho počítača môžete efektívne tvoriť grafické a textové oznámenia, symboly, piktogramy, informačné a BOZP značky, rôzne značky, alebo rôzne inštrukcie. Bezpečnosť na pracovisku je tak vo vašich rukách!

Software MarkWare™ umožňuje:

  • Jednofarebnú tlač na zvitok samolepiacej pásky s dĺžkou jednej nálepky až 5 metrov
  • Viacfarebnú tlač na zvitok samolepiacej pásky s dĺžkou jednej nálepky až 1 meter
  • Vyrezávanie písmen a symbolov (s tlačiarňou GlobalMark® Color & Cut)
  • Tlač a vyrezávanie spoločne na jednom štítku (s tlačiarňou GlobalMark® Color & Cut)
  • Tlač na etikety (s tlačiarňou MiniMark™)
  • Tlač na najrôznejšie typy pások so šírkou 13 mm až 250mm, vzhľadom na používané tlačiarne Brad