Štítky pre značenie v laboratóriách

Laboratórne štítky od spoločnosti Brady sú špeciálne vyvinuté pre označovanie vzoriek v biotechnológii, medicíne, chemických, environmentálnych a forenzných ústavoch a laboratóriách.

Etikety pre autokláv

Brady vytvorila špecializované etikety s odolnosťou voči extrémnym podmienkam v autokláve. S týmito etiketymi si môžete byť istý, že nestratíte schopnosť sledovať vzorky ani po ich vystavení drsným podmienkam. Sterilizácia vysokým tlakom a vysokou teplotou, ktorá síce odstraňuje kontamináciu a ničí choroboplodné zárodky, neodstráni však popis ani etiketu Brady určenú pre tento typ zaťaženia.

Etikety a plomby pre banky a laboratórne sklo

Produktová rada etikiet a plômb pre laboratórne banky a dózy nielen spoľahlivo zabezpečuje prenos informácií, ale prispieva aj k zvýšenej miere bezpečnosti. Materiál v úprave „Brady break-up film“ (trhacieho filmu) zaisťuje, že nie je možné etiketu odstrániť v jednom kuse, ale pri odliepaní sa rozpadne na fragmenty. Tým pádom je zrejmé, že došlo k manipulácii s nádobkou alebo jej obsahom.

Štítky pre centrifúgy, Eppendorf a PCR

Etikety pre mraziace boxy / pre zmrazené povrchy

Tieto štítky garantujú zachovanie vysokej kvality potlače textu, čiarového kódu alebo symboov aj napriek skladovaniu v podmienkach s extrémne nízkymi teplotami (-20°C až do -80°C). Zároveň je možné štítky rady FreezerBondz aplikovať aj na extrémne chladný povrch, pričom sa neodlepia.

Etikety pre horúce vodné kúpele

Etikety pre skladovanie v tekutom dusíku

Naše špeciálen etikety odolávajú vplyvu kvapalného dusíka, bez ohľadu na dobu, počas ktorej sú mu vystavené. Materiál Brady pre tieto aplikácie je tak odolný, že s istotou zachováva čitateľné a jasné údaje a to v akejkoľvej aplikácii.

Štítky na sklíčka

Etikety pre laboratórne a mikroskopické sklíčka zabezpečujú jasnú a jednoznačnú identifikáciu vzoriek od ich zberu, cez ich testovanie až po skladovanie, bez ohľadu na to, akým podmienkam sú vystavené. Tieto etikety sú kľúčovým faktorom pre spoľahlivé zachovanie histórie vzroky a schopnosti spätne ich vysledovať.

Označovanie pre pipety

Etikety Brady pre pipety spolu s našimi THT tlačiarňami a farbiacimi páskami Vám umožnia umiestniť až 2 riadky textu, ktorý je jasne viditeľný. Samozrejmosťou je odolnosť štítku a schopnosť uchovať informáciu aj počas dlhodobého skladovania.

Označenie pre tkanivové kazety

Produktová rada štítkov pre tkanivové kazety spolu so špcializovaným zariadením pre tlač a aplikáciu týchto štítkov Brady BSP31 sú ideálnym riešením pre laboratória, ktoré testujú a archivujú vzorky pre patológiu.

Štítky pre skúmavky a vialky

Sortiment štítkov Brady pre skúmavky a vialky je neustále rozširovaný o nové položky štandardizovaných štítkov pre rôzne typy a tvary skúmaviek a vialiek – kónické, centrifúgy, sklenené či plastové. Nízky profil etikiet prispieva k jednoduchej manipulácii so vzrokami.

Označovanie titračných doštičiek

Ak je potrebné zaistiť spoľahlivú identifikáciu a úplnú sledovateľnosť všetkých vzoriek, riešením sú štítky pre titračné dosky od Brady. Spoločne s Brady tlačiarňami sú zárukou jasnej čitateľnosti textu alebo čiarových kódov, čo ich predurčuje na použitie v laboratóriách