Novinky

Je najvyšší čas konať. Prečo? Čítajte nižšie:

Máte všetky chemikálie označené?

V júni 2015 sa končí prechodné obdobie pre povinné označovanie chemických látok v Európskej únii v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok (CLP). Od júla musia mať všetky nebezpečné chemické látky a zmesi vopred definované označenie v súlade s nariadením CLP. Kvalitné tlačové systémy od spoločnosti Brady poskytujú spoločnostiam šablóny označení a symboly vyhovujúce nariadeniu CLP a umožňujú vytvoriť interné flexibilné a nenáročné riešenie tlače označení v súlade s nariadením CLP. Je najvyšší čas konať!

 

Označenie vyhovujúce nariadeniu CLP obsahuje:

  • výstražné piktogramy
  • príslušné výstražné slovo
  • výstražné upozornenia
  • bezpečnostné upozornenia
  • nápravné opatrenia po expozícii
  • kontaktné informácie o dodávateľovi
  • nominálne množstvo látky alebo zmesi
  • identifikátory výrobku

Rozhodnite sa pre riešenie s tlačiarňou Brady a budete v súlade s predpismi!

 

Úspešné označovanie v súlade s nariadením CLP

Sprievodca označením chemických látok podľa nariadenia CLP, ktorý je súčasťou softvéru na tvorbu značení od spoločnosti Brady MarkwareTM, ponúka jednoduchý spôsob tvorby označení vyhovujúcich nariadeniu CLP v niekoľkých jednoduchých krokoch. V kombinácii so softvérom MarkwareTM poskytuje každá tlačiareň z radu MinimarkTM Industrial Label Maker, BBPTM31, BBPTM33 a BBPTM85 Sign and Label Printer alebo GlobalMarkTM Colour & Cut, dostatočné možnosti internej tvorby označení podľa nariadenia CLP, ktoré sú vždy v zhode s CLP a k dispozícii kedykoľvek je potrebné.

 

Správne označovanie etiketami CLP